Afet Bölgesi Nedir?

Doğal afetler kaynakları bakımından jeolojik (deprem, heyelan, yanardağ patlamaları), meteorolojik (sel, çığ, fırtına, kuraklık, orman yangını, hortum), teknolojik (sınai ve baraj patlamaları), insani (yangın, kirlilik, ulaşım kazaları, terör olayları) gibi kaynaklardan meydana gelebilir. En genel tanımı ile insanlara zarar

Afet Bölgesi Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Doğal afetler kaynakları bakımından jeolojik (deprem, heyelan, yanardağ patlamaları), meteorolojik (sel, çığ, fırtına, kuraklık, orman yangını, hortum), teknolojik (sınai ve baraj patlamaları), insani (yangın, kirlilik, ulaşım kazaları, terör olayları) gibi kaynaklardan meydana gelebilir. En genel tanımı ile insanlara zarar veren ve ciddi zararlara yol açan deprem, yangın, su baskını, toprak kayması gibi doğa olayların sonucunda ağır can, mal, altyapı tahribatların görüldüğü ya da görülme riskinin çok yüksek olduğu bölgelere afet bölgesi denir.

7269 Sayılı Kanun

7269 Sayılı Kanun, doğal afetlerin neden olduğu hasarlara karşı alınacak tedbirleri yasal olarak düzenler. Deprem, yangın, heyelan ve benzeri afetlerin, genel hayatı etkileyecek şekilde zarar görmüş olması ya da zarar görme riski yüksek olan bölgelerde, alınacak tedbirler ve uygulanacak yardımlarda bu kanunun hükümleri uygulanır.

Afet bölgesi ilanı

Afet bölgelerinin ilanında afetin gücü ve genişliği, can ve mal kayıpları, altyapı hasarları ve bölgenin ekonomik açıdan aldığı zararlar gibi sonuçlar değerlendirilir. Afete uğramış ya da uğrayabilecek bölgenin büyüklüğü, hasar gören bina sayısı, hasarlı binaların genel hayat üzerindeki sosyal ve ekonomik etkisi, hayat düzenindeki aksaklıklar ve kamuoyu tepkisi gibi çeşitli unsurlar göz önüne alınarak uygulanacak temel kurallar İmar ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmış yönetmelik ile belirlenir.

Afetin meydana gelmesi halinde uygulanması gereken acil önlemlerin alınmasında Bölge Valisi yetki sahibidir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teknisyenlerince belirlenen bölgenin afet bölgesi olarak ilanı, Başkanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır.