A1,A2 Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları Motorsiklet

A1,A2 Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları Motorsiklet

A1,A2 Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları Motorsiklet
Ücretsiz İlan Sitesi

A1,A2 Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları Motorsiklet

 

  1 Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir?
  A) Sürücü kurslarını denetlemek
  B) Duran ve akan trafiği düzenlemek
  C) Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek
  D) Sürücü kurslarında eğitilenlerin sınavlarını yapmak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  2 Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne denir?
  A) Yaya geçidi
  B) Yaya yolu
  C) Platform
  D) Geçiş yolu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  3 şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
  A) Bölünmüş yol
  B) ıki yönlü yol
  C) şerit
  D) Banket
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  4 Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen içten yanmalı veya elektrik motoruyla donatılmış ve imalat hızı saatte 45 km’den az olan taşıta ne denir?
  A) Lastik tekerlekli traktör
  B) Motorlu bisiklet
  C) ış makinesi
  D) Motosiklet
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  5 I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
  A) I - II
  B) I - III
  C) II - III
  D) I - II - III
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  6 şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
  A) Düz gidilebileceğini
  B) Sola dönülebileceğini
  C) Sağa dönülebileceğini
  D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  7 Trafik görevlisinin işaretine göre şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
  A) 1 - 2
  B) 2 - 4
  C) 2 - 3
  D) 3 - 4
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  8 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A) Bisikletin geçebileceğini
  B) Bisikletin giremeyeceğini
  C) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
  D) Bisikletin yaya yolunu kullanabileceğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  9 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A) Tünel yaklaşımını
  B) Sola mecburi yönü
  C) Sola tehlikeli devamlı virajı
  D) Dönel kavşak yaklaşımını
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  10 şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  A) Aracının hızını azaltması
  B) Öndeki aracı geçmemesi
  C) Yayaları ikaz ederek geçmesi
  D) ılk geçiş hakkını yayalara vermesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  11 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A) Kontrolsüz kavşağı
  B) Demir yolu geçidini
  C) Ana yol-tali yol kavşağını
  D) Dönel kavşak yaklaşımını
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  12 Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  13 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A) Geçme yasağı sonunu
  B) Yolun tek yönlü olduğunu
  C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu
  D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  14 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A) Takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını
  B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
  C) 70 metreden sonra yolun daralacağını
  D) Hızın 70 kilometreyi geçemeyeceğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  15 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A) Yaya yolunu
  B) Yaya geçidini
  C) Yayanın giremeyeceğini
  D) Yola yayanın çıkabileceğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  16 Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol işaretidir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  17 Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
  A) Özürlü sürücüler için park yeri
  B) Özürlü sürücüler çıkabilir
  C) Özürlü taşıtı giremez
  D) Özürlü sürücü yolu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  18 I- Yaya yolunda sürülmesi
II- ıkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
III- Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Motorlu bisiklet ve motosiklet ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
  A) 1 - 2
  B) 1 - 3
  C) 2 - 3
  D) 1 - 2 - 3
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  19 Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
  A) 20
  B) 30
  C) 40
  D) 45
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  20 Aksine bir durum yoksa şekildeki 1 numaralı araç 80 km/h hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
  A) 10
  B) 20
  C) 30
  D) 40
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  21 şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
  A) Yalnız 1
  B) 1 - 2
  C) 2 - 3
  D) 1 -2 - 3
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  22 Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
  A) Selektör yapmak
  B) Hızını artırmak
  C) Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
  D) Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  23 şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
  B) 1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi
  C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
  D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  24 şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
  A) Motosiklet
  B) Traktör
  C) Otomobil
  D) Kamyonet
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  25 Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
  A) Toplu taşıma araçlarının
  B) Sanık veya suçlu takip eden araçların
  C) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
  D) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  26 Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
  A) Hızlarını artırarak geçmesi
  B) Uygun mesafede mutlaka durması
  C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
  D) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  27 Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
  A) Yavaşlamaları
  B) Hızlarını artırmaları
  C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
  D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  28 Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
  A) Yolcu indirmek ve bindirmek
  B) Yük boşaltırken beklemek
  C) Kırmızı ışıkta beklemek
  D) Park etmek
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  29 Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?
  A) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
  B) Eğimli yol kesimlerinde
  C) Geçiş yolları üzerinde
  D) Dönemeçlerde
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  30 Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşak ve dönemeçlere yaklaşan araç sürücüsü, gelişini nasıl haber vermelidir?
  A) Dönüş ışıklarını yakarak
  B) Birkaç defa korna çalarak
  C) Acil uyarı ışıklarını yakarak
  D) Birkaç defa selektör yaparak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  31 Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
  A) Aracını durdurmalıdır
  B) Hızını artırarak geçmelidir
  C) Diğer sürücüleri uyarmalıdır
  D) Dikkatli ve yavaş geçmelidir
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  32 Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?
  A) Yayaların otoyola çıkması
  B) Araç sayısının fazla olması
  C) Araçlardaki yolcu sayısının artması
  D) Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  33 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
  A) Kırmızı ışıkta geçmek
  B) Zorunlu olmadıkça yavaş sürmek
  C) Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
  D) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  34 Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
  A) Ölümlü kazalarda
  B) Yaralanmalı kazalarda
  C) Maddi hasarlı kazalarda
  D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  35 Motosikletlerin trafiğe çıkabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
  A) Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
  B) Koltuk ferdi kaza sigortasının
  C) Kasko sigortasının
  D) Aracın bakımının
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  36 Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
  A) Taşıma sınırı altında yük taşımak
  B) Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
  C) Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
  D) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  37 Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
  A) 60
  B) 50
  C) 40
  D) 30
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  38 “ A1” sınıfı sürücü belgesine sahip bir kişi aşağıdaki taşıtlardan hangisini kullanabilir?
  A) Motosiklet
  B) ış makinesi
  C) Motorlu bisiklet
  D) Lastik tekerlekli traktör
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  39 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
  A) Gürültü
  B) Sesli ilan
  C) Duyuru
  D) Konuşma
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  40 Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?
  A) Araç egzozlarının delik veya tıkanık olması
  B) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
  C) Yürüyerek gidilebilecek yere motorlu araçla gidilmesi
  D) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B