9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız
Ücretsiz İlan Sitesi

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

(1) Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

 • A) Kansızlık
 • B) Bilinç kaybı
 • C) Baş dönmesi
 • D) Düzensiz nabız atışı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(2) Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

 • A) Yan yatış
 • B) Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
 • C) Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
 • D) Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(3) Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 • A) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
 • B) Nabız atışlarının sürekli hızlanması
 • C) Bulantı ve kusmanın olması
 • D) Vücut sıcaklığının artması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(4) Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

 • A) Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
 • B) Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
 • C) Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
 • D) Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(5) Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

 • A) Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
 • B) Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
 • C) Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
 • D) Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(6) Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

 • A) Doku
 • B) Hücre
 • C) Gövde
 • D) Sistem

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(7) .Konuşamıyor.
.Nefes alamıyor.
.Rengi morarıyor.
.Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

 • A) Koma hâli
 • B) Uykuya eğilim
 • C) Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
 • D) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(8) ılk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

 • A) Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
 • B) Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
 • C) Yaralıların cinsiyetlerine
 • D) Aracın modeline

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(9) Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

 • A) Hızlı ve aceleci davranmaya
 • B) Kaza yapan araca hasar verilmemesine
 • C) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
 • D) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(10) Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
 • B) Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
 • C) Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
 • D) Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(11) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

 • A) ılk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
 • B) ılk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
 • C) Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
 • D) Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(12) Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

 • A) Akciğer
 • B) Mide
 • C) Karaciğer
 • D) Dalak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(13) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 • A) Zihinsel aktivitenin artması
 • B) Cildin soğuk ve nemli olması
 • C) Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
 • D) Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(14) ışaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

 • A) Yerlerinin değiştirilmesi
 • B) Üzerlerine yazı yazılması
 • C) Görülmelerinin engellenmesi
 • D) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(15) I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(16) şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • A) 2 - 1 - 3
 • B) 2 - 3 - 1
 • C) 3 - 1 - 2
 • D) 3 - 2 - 1

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(17) Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

 • A) Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi
 • B) Doğal olarak meydana gelmesi
 • C) Çevresel etkilere bağlı olması
 • D) Önceden tahmin edilebilmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(18) Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

 • A) Kavşaklara yaklaşırken
 • B) Sağa veya sola dönerken
 • C) Bir başka araç tarafından geçilirken
 • D) ıki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(19) Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Motorlu araçlar için zorunludur.
 • B) Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
 • C) Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
 • D) Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(20) Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

 • A) Asabi
 • B) Öfkeli
 • C) Stresli
 • D) Hoş görülü

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(21) Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir?

 • A) Atık
 • B) ıklim
 • C) Çevre
 • D) Erozyon

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(22) Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

 • A) Duyuru
 • B) Gürültü
 • C) Konuşma
 • D) Sesli ilan

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(23) Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

 • A) Kasa üzerinin kapalı olması
 • B) Kasa kapaklarının kapalı tutulması
 • C) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
 • D) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(24) I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) I. doğru II. yanlıştır.
 • B) Her ikisi de yanlıştır.
 • C) I. yanlış II. doğrudur.
 • D) Her ikisi de doğrudur.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(25) C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

 • A) 22
 • B) 20
 • C) 18
 • D) 17

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(26) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • A) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • B) ıkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
 • C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • D) Geçme yaparken sinyal verilmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(27) 
şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

 • A) 5 numaralı aracın geçmesini
 • B) 4 numaralı aracın yavaşlamasını
 • C) 1 numaralı aracın sağa geçmesini
 • D) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(28) şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • A) Sola dönüş yapması
 • B) Sağa dönüş yapması
 • C) Aynı yönde seyretmesi
 • D) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(29) Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

 • A) 130
 • B) 110
 • C) 100
 • D) 90

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(30) 
şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç '' A '' noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

 • A) Motor gücünü
 • B) Asfalt kalitesini
 • C) Takip mesafesini
 • D) Yakıt sarfiyatını

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(31) Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

 • A) Sağ şeride geçmek
 • B) Sığınma cebine girmek
 • C) Önündeki aracı geçmek
 • D) Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(32) Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 • A) Yavaş ve dikkatli geçmeli
 • B) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
 • C) Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
 • D) Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(33) Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(34) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(35) şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • A) Açılan köprü
 • B) Sola tehlikeli viraj
 • C) Soldan daralan kaplama
 • D) Sola tehlikeli devamlı viraj

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(36) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Bisikletin geçebileceğini
 • B) Bisikletin giremeyeceğini
 • C) Yolun bisikletlilere ait olduğunu
 • D) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(37) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
 • B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
 • C) Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
 • D) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(38) şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

I II III

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(39) 

 • A) Yaya geçidi
 • B) Bisiklet yolu
 • C) Bölünmüş yol başlangıcı
 • D) Trafiği hızlandırma işareti

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(40) 
şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(41) Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

 • A) Benzin
 • B) Motorin
 • C) Antifriz
 • D) Gaz yağı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(42) Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

 • A) Ön lastiklerin birine
 • B) Arka lastiklerin birine
 • C) Çekici lastiklerin ikisine
 • D) Çekici olmayan lastiklerin ikisine

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(43) •Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
•Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama
Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

 • A) Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında
 • B) Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
 • C) Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında
 • D) Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(44) 
şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

 • A) Aks
 • B) Volan
 • C) Vites kutusu
 • D) Diferansiyel

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(45) I- Aracın farları
II- Motor yağ seviyesi
III- Cam silecek lastikleri
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(46) Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

 • A) Radyatör
 • B) Yağ filtresi
 • C) Dikiz aynaları
 • D) Direksiyon simidi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(47) Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(48) Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

 • A) Motor gücünün artmasına
 • B) Fren hidroliğinin azalmasına
 • C) Motor sıcaklığının artmasına
 • D) Motor bloğunun çatlamasına

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(49) Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
 • B) Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
 • C) Fren lambalarından biri yanmıyordur.
 • D) Far lambalarından biri yanmıyordur.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(50) Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) şarj göstergesi
 • B) Dörtlü flaşör göstergesi
 • C) Cam rezistansı göstergesi
 • D) Kısa ve uzun far göstergeleri

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A