8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız
Ücretsiz İlan Sitesi

8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

(1) Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

 • A) Kalbi düzensiz çalışanlara
 • B) Öksürük ve hıçkırığı olanlara
 • C) Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
 • D) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(2) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

 • A) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
 • B) Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
 • C) Kişinin aktif ve huzursuz olması
 • D) Göz bebeklerinin küçülmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(3) Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

 • A) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
 • B) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
 • C) Baş-çene pozisyonu verilerek
 • D) Ayaklarından çekilerek

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(4) I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı
Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(5) İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 • A) Şok
 • B) Beyin kanaması
 • C) Ayakta olan kanamalar
 • D) Ayak bileğinin burkulması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(6) I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.
Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(7) Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 • A) Oturuş pozisyonu
 • B) Baş-çene pozisyonu
 • C) Sırtüstü yatış pozisyonu
 • D) Yüzüstü yatış pozisyonu

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(8) Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
 • B) Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
 • C) Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
 • D) Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(9) İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

 • A) Ağız içi
 • B) Bilinci
 • C) Göğüs hareketi
 • D) Solunumu

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(10) Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

 • A) Bacak bölgesinde olan kanamalarda
 • B) Karın bölgesinde olan kanamalarda
 • C) Yüz bölgesinde olan kanamalarda
 • D) Kol bölgesinde olan kanamalarda

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(11) Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

 • A) Yaralıları belirlemek
 • B) Yaralıları araçtan çıkarmak
 • C) Kazayı yetkililere haber vermek
 • D) Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(12) İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hastaları tedavi etmek
 • B) Trafik kazalarını önlemek
 • C) Temel yaşam desteği sağlamak
 • D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(13) Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

 • A) Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
 • B) Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
 • C) Batan cisim varsa çıkarmamak
 • D) Yarı oturur duruma getirmek

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(14) Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
 • B) Görüş mesafesinin kötü olması
 • C) Öndeki aracın yavaşlaması
 • D) Öndeki aracın durması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(15) Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

 • A) Aracın kapılarının açık tutulması
 • B) Trafik görevlisine haber verilmesi
 • C) Motor çalışır halde farların yakılması
 • D) Motorun durdurulup el freninin çekilmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(16) 
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

 • A) Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
 • B) 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
 • C) İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
 • D) 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(17) Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
 • B) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
 • C) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
 • D) Park veya sis ışıkları ile seyretmek

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(18) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • A) Yüklerin bağlanması
 • B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
 • C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
 • D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(19) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 • A) 6
 • B) 7
 • C) 8
 • D) 9

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(20) 
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • A) 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
 • B) 1 numaralı araca yol vermeli
 • C) U dönüşü yapmalı
 • D) Hızını artırmalı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(21) Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

 • A) Sağlık Bakanlığı
 • B) Milli Eğitim Bakanlığı
 • C) Emniyet Genel Müdürlüğü
 • D) Karayolları Genel Müdürlüğü

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(22) 
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

 • A) 1 numaralı araç
 • B) 2 numaralı araç
 • C) Hızı az olan araç
 • D) Hızı fazla olan araç

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(23) 
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 • A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
 • B) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
 • C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
 • D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(24) 
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 • A) İstediği şeridi
 • B) 1 numaralı şeridi
 • C) 2 numaralı şeridi
 • D) 3 numaralı şeridi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(25) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 • A) Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
 • B) Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
 • C) Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
 • D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(26) Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(27) Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

 • A) Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
 • B) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
 • C) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
 • D) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(28) Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

 • A) Sürücü belgesi
 • B) Araç tescil belgesi
 • C) Araç imalat belgesi
 • D) Motorlu araç trafik belgesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(29) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, kara yollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

 • A) Yeni bir iş kurmak
 • B) Kasko sigortası yaptırmak
 • C) Motor tamirciliği eğitimi almak
 • D) Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(30) Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?

 • A) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
 • B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
 • C) Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
 • D) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(31) Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

 • A) Hırçın
 • B) Öfkeli
 • C) Stresli
 • D) Saygılı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(32) 
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

 • A) Yaya geçidi
 • B) Sağa tehlikeli viraj
 • C) Taralı alana girilmez.
 • D) Taralı alan içine park edilebilir.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(33) Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
 • B) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
 • C) Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
 • D) Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(34) 
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 • A) Sağa yanaş
 • B) Yavaşla
 • C) Hızlan
 • D) Dur

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(35) I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi
Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(36) 
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • A) Yol ver
 • B) İleri mecburi yön
 • C) Girişi olmayan yol
 • D) Taşıt trafiğine kapalı yol

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(37) 
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • A) Sola dönülmez
 • B) Sağa dönülmez
 • C) Sola zorunlu yön
 • D) Sağa zorunlu yön

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(38) 
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • A) Yolu kontrol etmesi
 • B) Aracının hızını azaltması
 • C) Yayaları ikaz ederek geçmesi
 • D) Geçiş hakkını yayalara vermesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(39) 
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 • A) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
 • B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • C) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
 • D) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(40) Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

 • A) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
 • B) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
 • C) Kaza yapma riskinin azalması
 • D) Sürüş yeteneğinin artması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(41) Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

 • A) Motor yağı
 • B) Fren hidroliği
 • C) Akü elektroliti
 • D) Motor soğutma suyu

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(42) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

 • A) Aşırı hız yapılması
 • B) Frenlerin ayarsız olması
 • C) Rölanti ayarının bozuk olması
 • D) Lastiklerin havasının az olması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(43) 
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rot
 • B) Fren
 • C) Motor
 • D) Diferansiyel

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(44) Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

 • A) Hava
 • B) Benzin
 • C) Motorin
 • D) Karışım

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(45) Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) Motor devri düşürülür.
 • B) Motor devri yükseltilir.
 • C) Motor hemen durdurulur.
 • D) Motor rölantide çalıştırılır.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(46) Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) Açık camlar kapatılır.
 • B) Önemsenmez yola devam edilir.
 • C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
 • D) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(47) Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

 • A) Yağdanlık
 • B) Yağ filtresi
 • C) Yağ çubuğu
 • D) Yağ pompası

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(48) Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 • A) Jantın eğilmesi
 • B) Akünün boşalması
 • C) Fren balatalarının aşınması
 • D) Lastik hava basıncının düşmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(49) 
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

 • A) Araç hızını
 • B) Yakıt miktarını
 • C) Motor sıcaklığını
 • D) Motor devir sayısını

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(50) Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

 • A) Kornaya
 • B) Vites koluna
 • C) Fren pedalına
 • D) Debriyaj pedalına

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D