8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız
Ücretsiz İlan Sitesi

8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

(1) Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • A) Solunum ve nabız kontrolü
 • B) Sıkan giysilerin gevşetilmesi
 • C) Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
 • D) Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(2) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 • A) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
 • B) Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
 • C) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
 • D) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(3) Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

 • A) Bulantı ve kusması olan
 • B) Kalça kemiğinde kırık olan
 • C) Omurilik zedelenmesi olan
 • D) Göğüs kemiğinde kırık olan

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(4) Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

 • A) Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
 • B) Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
 • C) Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
 • D) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(5) Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(6) Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

 • A) Kafatası eklemlerinde
 • B) Hareketli eklem yerlerinde
 • C) Diz ile kalça arasındaki kemikte
 • D) Dirsek ile omuz arasındaki kemikte

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(7) Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

 • A) Saç dökülmesi
 • B) Bedensel aktivitede artma
 • C) Ağızdan köpüklü kan gelmesi
 • D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(8) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

 • A) Akciğer
 • B) Mide
 • C) Karaciğer
 • D) Beyin

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(9) Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

 • A) 10 - 20
 • B) 40 - 50
 • C) 60 - 100
 • D) 100 - 120

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(10) Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

 • A) Burun
 • B) Atardamar
 • C) Kılcal damar
 • D) Toplardamar

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(11) Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 • A) Toplardamar kanamaları
 • B) Bacak bölgesi kanamaları
 • C) Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
 • D) Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(12) Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şok
 • B) Tıkanma
 • C) Kalp durması
 • D) Soluk durması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(13) I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(14) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

 • A) Burun kanaması olan
 • B) Bulantı ve kusması olan
 • C) Solunum yolu tıkalı olan
 • D) Boyun omurunda zedelenme olan

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(15) Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

 • A) Sırtüstü, sert bir zemine
 • B) Yüzüstü, sert bir zemine
 • C) Sırtüstü, yumuşak bir zemine
 • D) Yüzüstü, yumuşak bir zemine

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(16) Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 • A) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
 • B) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
 • C) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
 • D) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(17) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(18) Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 • A) 90
 • B) 100
 • C) 110
 • D) 120

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(19) Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
 • B) Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
 • C) Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
 • D) Hız arttıkça takip mesafesi azalır.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(20) Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?

 • A) Viraja sert girmesi
 • B) Takip mesafesini artırması
 • C) Takip mesafesini azaltması
 • D) Ani fren yaparak durmaya çalışması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(21) • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
•Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • A) Mola verilmeli
 • B) Yola devam edilmeli
 • C) Gözler ovuşturulmalı
 • D) Baş dik tutmaya çalışılmalı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(22) Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

 • A) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
 • B) Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
 • C) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
 • D) Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(23) Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • A) İdari para cezası
 • B) Ağır hapis cezası
 • C) Aracı en sağ şeritten sürme cezası
 • D) Sürücü belgesi almaktan men cezası

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(24) 
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 • A) 3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
 • B) 2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
 • C) 1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
 • D) 2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(25) Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?

 • A) 20
 • B) 25
 • C) 35
 • D) 45

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(26) Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(27) Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

 • A) Arka bagajda
 • B) Torpido gözünde
 • C) Arka camın önünde
 • D) Sürücünün hemen yanında

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(28) B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) A2
 • B) E
 • C) F
 • D) G

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(29) Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

 • A) Dur işareti
 • B) Dönüş işareti
 • C) Yavaşlatma işareti
 • D) Hızlandırma işareti

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(30) Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Düz gidilebileceğini
 • B) Sadece sağa dönülebileceğini
 • C) Sadece sola dönülebileceğini
 • D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(31) Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

 • A) Önünde
 • B) Arkasında
 • C) Yol tarafındaki yanında
 • D) Ön ve arkasına 50 metre mesafede

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(32) Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 • A) Park ışıklarının
 • B) Acil uyarı ışıklarının
 • C) Uzağı gösteren ışıkların
 • D) Yakını gösteren ışıkların

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(33) Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

 • A) Trafikteki görevli sayısı
 • B) Şehir içindeki trafik kazaları
 • C) Trafik kazalarındaki ölüm oranı
 • D) Şehirler arasındaki trafik kazaları

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(34) Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
 • B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
 • C) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
 • D) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(35) İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

 • A) Adli tıp
 • B) Kazazede
 • C) İlk yardımcı
 • D) Trafik psikolojisi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(36) Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

 • A) Trafik yoğunluğunun azalması
 • B) Trafik yoğunluğunun artması
 • C) Gürültü kirliliğinin önlenmesi
 • D) Yakıt tüketiminin azalması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(37) Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

 • A) Uşak
 • B) Sivas
 • C) Konya
 • D) Trabzon

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(38) Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

 • A) Erişme
 • B) Ulaşım
 • C) Trafik
 • D) Taşıma

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(39) Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(40) Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

 • A) Ambulans
 • B) Polis aracı
 • C) İş makinesi
 • D) İtfaiye aracı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(41) Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

 • A) Traktör
 • B) Yaya
 • C) Otomobil
 • D) Motosiklet

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(42) Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • A) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
 • B) Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
 • C) Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
 • D) Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(43) Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

 • A) Emniyet Genel Müdürlüğü
 • B) Karayolları Genel Müdürlüğü
 • C) Trafik Kazalarını Önleme Derneği
 • D) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(44) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(45) Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(46) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(47) Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Yol yüzeyi arızalıdır.
 • B) Yolda tümsek vardır.
 • C) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
 • D) Yolda yapım çalışması vardır.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(48) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 • A) Kaygan yola yaklaşıldığını
 • B) Sağa dönmenin yasaklandığını
 • C) Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
 • D) Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(49) Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

 • A) Sis lambaları
 • B) Park lambaları
 • C) Fren lambaları
 • D) İç aydınlatma lambaları

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(50) Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

 • A) Yağ filtresi
 • B) Hava filtresi
 • C) Yakıt filtresi
 • D) Polen filtresi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(51) Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

 • A) Asit
 • B) Alkol
 • C) Antifriz
 • D) Saf su

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(52) Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

 • A) Marş motoru
 • B) Elektrik motoru
 • C) İçten yanmalı motor
 • D) Dıştan yanmalı motor

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(53) Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

 • A) Kavrama
 • B) Karoseri
 • C) Manifold
 • D) Süspansiyon

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(54) Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(55) Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

 • A) Rölantide
 • B) Yüksek devirde
 • C) Zengin karışımla
 • D) Düzensiz, tekleyerek

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(56) Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

 • A) Motor yağı
 • B) Antifriz
 • C) Fren hidroliği
 • D) Akü elektroliti

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(57) Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

 • A) Günde bir
 • B) Haftada bir
 • C) Altı ayda bir
 • D) Araca binileceği zaman

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(58) Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

 • A) Radyonun açılması
 • B) Koltuğun ayarlanması
 • C) Aynaların ayarlanması
 • D) Emniyet kemerinin takılması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(59) Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(60) Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz,donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

 • A) Her türlü iklim şartlarında
 • B) Sadece sıcak yaz aylarında
 • C) Sadece zorlu kış koşullarında
 • D) Donma gerçekleştikten sonra

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A