6 eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

6 eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

6 eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız
Ücretsiz İlan Sitesi

6 eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

(1) Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

 • A) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
 • B) ılk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
 • C) Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
 • D) ılk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(2) ılk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

 • A) Dolaşım sistemini
 • B) Hareket sistemini
 • C) Sindirim sistemini
 • D) Solunum sistemini

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(3) Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

 • A) Bilincin kısa süreli kapanması
 • B) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
 • C) Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
 • D) Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(4) Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Solunumun güç olması
 • B) Vücutta morarma olması
 • C) Nabız atımlarının olmaması
 • D) Kazazedenin bilincini kaybetmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(5) Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 • A) Eklem bölgesi olmasına
 • B) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
 • C) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
 • D) Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(6) •Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
•Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 • A) Olay yerini değerlendirmenin
 • B) Sağlık personeli niteliği kazanmanın
 • C) Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
 • D) Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(7) Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

 • A) 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
 • B) 60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
 • C) 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
 • D) 60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(8) Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?

 • A) Kan basıncının düşmesi
 • B) Bilinç seviyesinin artması
 • C) Cildin soğuk ve nemli olması
 • D) Dudak çevresinin morarması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(9) Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • A) Yarası sarılarak uyutulur.
 • B) Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
 • C) Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
 • D) Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(10) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 • A) Burkulan bölgeye masaj yapılması
 • B) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
 • C) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
 • D) şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(11) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

 • A) Koma
 • B) Üşüme
 • C) Bayılma
 • D) Terleme

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(12) •Sıkıntı veya nefes darlığı
•Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara,boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

 • A) Reflü
 • B) Kalp spazmı
 • C) Kalp durması
 • D) Solunum durması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(13) Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

 • A) Başını her zaman düz tutması
 • B) Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
 • C) Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
 • D) Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(14) Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

 • A) Hız limitlerini aşmak
 • B) Alkollü araç kullanmak
 • C) Trafik levhalarını önemsemek
 • D) Yorgun ve dalgın olmak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(15) I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması
Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(16) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi,köprüler ve alanlara ne ad verilir?

 • A) şerit
 • B) Kara yolu
 • C) Geçiş yolu
 • D) Bağlantı yolu

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(17) 
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
 • B) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
 • C) Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
 • D) Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(18) 
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

 • A) Sola dönebilir.
 • B) Sağa dönebilir.
 • C) ıleri yönde devam edebilir.
 • D) Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(19) 
şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

 • A) Virajlı
 • B) Eğimli
 • C) Kasisli
 • D) Kaygan

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(20) Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(21) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • B) Duraklama ve park etme yasağını
 • C) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
 • D) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(22) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(23) Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(24) Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

 • A) Takip mesafesi
 • B) Geçiş mesafesi
 • C) ıntikal mesafesi
 • D) Görüş mesafesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(25) Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 • A) Sadece para cezası verilir.
 • B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
 • C) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
 • D) Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(26) şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

 • A) Hızını artırarak kavşağa girmesi
 • B) Uygun mesafede mutlaka durması
 • C) Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
 • D) Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(27) 
şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(28) Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

 • A) Aynı
 • B) Yarısı kadar
 • C) 10 km/saat daha az
 • D) 10 km/saat daha fazla

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(29) şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 • A) 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
 • B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
 • C) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
 • D) 2 numaralı aracın hızını artırması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(30) şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • A) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
 • B) Hızlanarak yoluna devam etmeli
 • C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
 • D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(31) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 • A) ış makinesi, otomobile
 • B) Otomobil, iş makinesine
 • C) şeridi daralmış olan, diğerine
 • D) Dingil ağırlığı az olan, diğerine

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(32) Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 • A) 5
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 50

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(33) Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(34) Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

 • A) şerit değiştirmelerde
 • B) Bir aracın geçilmesi esnasında
 • C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
 • D) Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(35) Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?

 • A) Otobüs
 • B) Traktör
 • C) Motosiklet
 • D) Kamyon

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(36) Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(37) Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • A) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
 • B) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
 • C) Zarar verdiği aracın sahibini bulması
 • D) Trafik görevlisine haber vermesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(38) I- Reflektör
II- ılk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(39) Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

 • A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
 • B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
 • C) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
 • D) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(40) Haritalar sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

 • A) Batı
 • B) Doğu
 • C) Kuzey
 • D) Güney

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(41) Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

 • A) Akü şarj ikaz ışığı
 • B) Yağ basıncı ikaz ışığı
 • C) Isıtma bujisi ikaz ışığı
 • D) El freni çekili ikaz ışığı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(42) şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

 • A) şaft
 • B) Aks
 • C) Volan
 • D) Kavrama

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(43) Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

 • A) 1. zaman
 • B) 2. zaman
 • C) 3. zaman
 • D) 4. zaman

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(44) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

 • A) Arka sis lambası
 • B) Kısa hüzmeli farlar
 • C) Uzun hüzmeli farlar
 • D) Sol sinyal lambaları

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(45) Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

 • A) Yağ filtresi
 • B) Yakıt filtresi
 • C) Polen filtresi
 • D) Ekran filtresi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(46) Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak
 • B) Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek
 • C) Motorun erken ısınmasını sağlamak
 • D) Yakıt tüketimini artırmak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(47) Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

 • A) Sis lambaları
 • B) Plaka lambaları
 • C) ıç aydınlatma lambaları
 • D) Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(48) Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) El freni bırakılır.
 • B) Vites boşa alınır.
 • C) Debriyaja basılır.
 • D) Tekerleklere takoz konulur.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(49) Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?

 • A) Alternatörün
 • B) Distribütörün
 • C) Akü kutup başının
 • D) Marş motorunun

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(50) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

 • A) Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
 • B) Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
 • C) Ön düzen ayarlarının bozuk olması
 • D) Frenlerin ayarsız olması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B