22 Ekim 2011 B C D E H Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları

22 Ekim 2011 B C D E H Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları

22 Ekim 2011 B C D E H Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları
Ücretsiz İlan Sitesi

22 Ekim 2011 B C D E H Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları

  1 I- ılk Yardım Bilgisi
II- Trafik ve Çevre Bilgisi
III- Motor ve Araç Tekniği Bilgisi
Yukarıdakilerden hangileri, sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir?
  A) Yalnız I
  B) I - II
  C) II - III
  D) I - II - III
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  2 Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
  A) şerit
  B) Kara yolu
  C) Geçiş yolu
  D) Bağlantı yolu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  3 Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
  A) Geçiş hakkı
  B) Geçiş yolu
  C) Geçiş kolaylığı
  D) Geçiş üstünlüğü
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  4
Resimdeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
  A) Banket
  B) Ana yol
  C) Tali yol
  D) Bölünmüş yol
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  5
şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
  A) Sarı
  B) Yeşil
  C) Kırmızı
  D) Kırmızı ile birlikte sarı
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  6 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
  A) Dur işareti
  B) Geç işareti
  C) Yavaşlatma işareti
  D) Hızlandırma işareti
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  7 şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur? 
  A) Eğimli
  B) Kaygan
  C) Virajlı
  D) Kasisli
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  8  Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?
  A) Yolun daralmakta olduğunu
  B) 200 m ileride köprü olduğunu
  C) 200 m ileride kavşak olduğunu
  D) 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  9 şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? 
  A) Hızını artırmalıdır.
  B) Geriye dönmelidir.
  C) Hızını azaltmalıdır.
  D) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  10 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  11 şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 
  A) Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
  B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
  C) Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
  D) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  12 şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 
  A) Kamyon garajını
  B) Kamyonun giremeyeceğini
  C) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
  D) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  13 Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  14 Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  15 Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  16
şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
  A) Hızını artırması
  B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
  C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
  D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  17 Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
  A) Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
  B) Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
  C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
  D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  18
şekildeki araç sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
  A) 1 numaralı şeridi
  B) 2 numaralı şeridi
  C) 3 numaralı şeridi
  D) ıstediği şeridi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  19 Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
  A) Viraja sert girmesi
  B) Takip mesafesini artırması
  C) Takip mesafesini azaltması
  D) Ani fren yaparak durmaya çalışması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  20
şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
  A) Araçların takip mesafesine uyması
  B) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
  C) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
  D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  21
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki araç için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
  A) 90
  B) 100
  C) 110
  D) 120
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  22
şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
  A) Hızını azaltması
  B) Sabit hızla seyretmesi
  C) Durup, kavşağı kontrol etmesi
  D) Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  23
şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
  A) 10
  B) 20
  C) 30
  D) 40
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  24
şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
  A) 4 numaralı aracın hızını artırması
  B) 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
  C) 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
  D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  25 Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
  A) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
  B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
  C) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
  D) Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  26 Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?
  A) Akan trafiği durdurmalı
  B) Bir gözcü bulundurmalı
  C) Geri manevradan vazgeçmeli
  D) Aşağıya inip bir süre beklemeli
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  27
şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  A) Hızlarını azaltmaları
  B) Dar bir kavisle dönmeleri
  C) Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
  D) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  28 Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
  A) şerit değiştirilmesi
  B) Öndeki aracın geçilmesi
  C) Aracın hızının artırılması
  D) Geçiş hakkı kuralına uyulması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  29
şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
  A) 1 numaralı araca yol vermeli
  B) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
  C) Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
  D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  30
şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
  A) 1 numaralı araç
  B) 2 numaralı araç
  C) Hızı az olan araç
  D) Hızı fazla olan araç
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  31 Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
  A) Görev hâli dışında
  B) şehirler arası kara yollarında
  C) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
  D) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  32 Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
  B) ınen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
  C) ınen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
  D) ınen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  33
şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 20
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  34 Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
  A) Sis ışıklarını
  B) Acil uyarı ışıklarını
  C) Uzağı gösteren ışıkları
  D) Yakını gösteren ışıkları
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  35 Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
  A) Yayalara su sıçratılması
  B) Hız kurallarına uyulması
  C) Diğer sürücülerin korkutulması
  D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  36 Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
  A) Her iki aracın yüklü olması
  B) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
  C) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
  D) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  37 Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
  A) Aracını durdurmalı
  B) Diğer sürücüleri uyarmalı
  C) Dikkatli ve yavaş geçmeli
  D) Hızını artırarak uzaklaşmalı
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  38 Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
  A) Yavaşlamaları
  B) Yayaları ikaz ederek geçmeleri
  C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
  D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  39 Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
  B) Bariyer kapalı ise durulması
  C) Öndeki aracın geçilmesi
  D) Hızın azaltılması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  40 Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A) Gabarinin aşılması
  B) Araç dengesinin korunması
  C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
  D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  41 Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
  A) Orta şeridi
  B) Hızlanma şeridini
  C) Tırmanma şeridini
  D) Yavaşlama şeridini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  42 Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
  A) Etkili şekilde korna çalmalı
  B) Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
  C) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
  D) Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  43
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir. Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisiyapılabilir?
  A) Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
  B) Trafikteki araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
  C) Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
  D) Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  44 Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  45 C sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
  A) Çekici
  B) Otobüs
  C) Kamyon
  D) ış makinesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  46 Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
  A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
  B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
  C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
  D) ıstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  47 I- Arkadan çarpma
II- Kırmızı ışıkta geçme
III- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır?
  A) Yalnız I
  B) I - II
  C) II - III
  D) I - II - III
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  48 • Reflektör
• ılk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Otobüs
  B) Lastik tekerlekli traktör
  C) Otomobil
  D) Kamyon
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  49 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
  A) Çevre
  B) Çevre hakkı
  C) Çevre düzeni
  D) Çevre koruma
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  50 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
  A) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
  B) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
  C) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
  D) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
 Bu soruya yanlış cevap verdiniz. Doğru yanıt: C